รับสมัคร   ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที่เกษียณแล้ว 1 - 5 ปี ร่วมพัฒนาครูผู้สอน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถม - มัธยม กับ สสวท.
รับสมัคร   ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที่เกษียณแล้ว 1 - 5 ปี ร่วมพัฒนาครูผู้สอน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถม - มัธยม กับ สสวท.
รับสมัคร   ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที่เกษียณแล้ว 1 - 5 ปี ร่วมพัฒนาครูผู้สอน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถม - มัธยม กับ สสวท.
รับสมัคร   ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที่เกษียณแล้ว 1 - 5 ปี ร่วมพัฒนาครูผู้สอน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถม - มัธยม กับ สสวท.
   
   
   
   
   
   

ดาวน์โหลดเอกสาร

Up

การติดตามผลการอบรมครูบรรจุใหม่ รุ่นที่ 2

เอกสารสำหรับการติดตามผลการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ รุ่นที่ 2

1.  รายชื่อครูที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ รุ่นที่ 2

2.  เอกสารติดตามผลของศึกษานิเทศก์

3.  เอกสารติดตามผลของครู

4. แบบฟอร์มปฏิทินการติดตามและแบบกรอกประวัติ สำหรับศึกษานิเทศก์ที่เข้าติดตามผล

 

1.doc (550.50 kB)
2.doc (127.00 kB)
3.doc (871.00 kB)
4.doc (68.00 kB)
Display Num 
Powered by Phoca Download